bayrak_tr bayrak_en

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Kat karşılığı inşaat yapımı şirketimizin ana faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır.

Özellikle büyük kentlerde yeni binaların yapımı hak sahiplerinin, kat maliklerinin talepleriyle genellikle kat karşılığı sözleşmelere dayalı olarak yapılmaktadır.

Beta Yapı olarak, ‘Riskli Yapı’ olarak kabul edilen eski binaların konumlandığı arsalar üzerinde kat karşılığı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdiğimiz gibi, aynı zamanda boş araziler üzerinde de kat karşılığı projeler gerçekleştirmekteyiz.

Söz konusu kentsel dönüşüm projelerinde hak sahipleri, kat malikleri ile anlaşarak eski binaların risk analizinin yapılması süreçleri de dahil olmak üzere yapılan sözleşmelere uygun olarak, yeni binaları kaliteden ödün vermeden, en kısa sürede hak sahiplerine, kat maliklerine teslim etmekteyiz. Bu konuda gösterdiğimiz özen sektörde güçlenerek ve büyüyerek ilerlememizi sağlamaktadır.